Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zseskarzysko.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizcji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów
 • i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: wicedyrektor szkoły – Iwona Dębińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 412538672

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor – Joanna Romanowska
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko- Kamienna
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 412538672

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektu, w którym siedzibę ma Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.
Nie wszystko jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Istotną informacją jest także to, że w obiekcie, w którym poszczególne piętra są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem Szkoły.

Adres: ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko- Kamienna
Budynek Szkoły składa się z trzech kondygnacji:
Parter – część dydaktyczna, kompleks sportowy, gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, kadry, biblioteka, gabinet pedagoga, gabinet psychologa, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet stomatologiczny, sklepik szkolny, toalety,
I piętro – część dydaktyczna, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, toalety,
II piętro – część dydaktyczna, gabinet pedagoga specjalnego, toalety.

Opis dostępności architektonicznej budynku Szkoły:

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
- wejście główne od strony ul. Powstańców Warszawy: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody.
Do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, dostępność uniemożliwiają jednak schody; drzwi otwierane za pomocą klamki. Na poziom I i II piętra również można dostać się tylko schodami, brak windy, brak schodołazów,

- wejście od strony kompleksu sportowego: niedostępne dla osób  z niepełnosprawnościami z uwagi na schody,

- wejście od strony boiska: niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ze względu na nieutwardzony teren zielony,

2. Opis dostępności korytarzy, schodów.
Korytarz na parterze: niedostępny ze względu na schody prowadzące do wejścia głównego.

Korytarze na I i II piętrze: niedostępne.
Na I i II piętro prowadzą schody.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
Pochylnia: brak przy wejściu głównym od strony ul. Powstańców Warszawy, brak przy pozostałych wejściach.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwości zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu przed budynkiem Szkoły. Szkoła nie posiada własnego parkingu, okoliczne parkingi należą do miasta. Brak miejsca postojowego oznaczonego (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak

7. Inne informacje.
Dojazd z Dworca PKP:

- autobusem MZK lub busem w kierunku Kielc lub Radomia: do przystanku przy ul. Piłsudskiego na wprost sklepu „Biedronka”, następnie obok SP nr 1 do budynku Starostwa Powiatowego, przeciąć Plac Floriański do ulicy Powstańców Warszawy;

- samochodem: ulicą Niepodległości, na rondzie w prawo ulicą Piłsudskiego, w prawo ul. Żeromskiego, w lewo ul. Moniuszki, w lewo ul. Powstańców Warszawy bezpośrednio na parking  znajdujący się przez Szkołą.

facebook