Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Akredytowany projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871

w ramach programu Erasmus +
 Praktyka w Hiszpanii – Malaga, Torremolinos - 22.05.2022 – 04.06.2022
 

Partner projektu: euroMind Projects S.L.

Uczestnicy projektu:

 1. Gruszczyński Maciej
 2. Hernik Igor
 3. Kobel Bartosz
 4. Sieczka Konrad
 5. Stojecki Bartosz
 6. Ulewiński Mateusz
 7. Majduch Bartosz
 8. Prygiel Mateusz
 9. Ptak Karol
 10. Ślusarczyk Wiktor
 11. Jaworska Kinga
 12. Przeworska Patrycja
 13. Sieczka Wiktoria
 14. Szklarczyk Zuzanna
 15. Zięba Weronika

W dniach 22 maja 2022- 04 czerwca 2022 r. grupa 15 uczniów z  klas 3ag, 3bg i 3dg (technik informatyk i technik reklamy) odbywała dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii. Jest to realizacja akredytowanego projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871 w ramach Programu ERASMUS+. Dla większości uczestników był to pierwszy wyjazd do Hiszpanii, a niesamowitym przeżyciem była już sama podróż – pierwszy lot samolotem. Widoki zapierające dech w piersiach podziwiane z wysokości były jednak przedsmakiem tego, co uczniowie mogli podziwiać już na miejscu. Malaga jest bowiem malowniczym, atrakcyjnym turystycznie miejscem, gdzie można znaleźć pozostałości po różnorodnych wielkich cywilizacjach wschodu i zachodu, gdzie można obserwować piękne krajobrazy i dojrzewające w słońcu soczyste pomarańcze. W tak urokliwym miejscu uczestnicy projektu odbywali praktyki zawodowe w firmie Roja. W czasie wolnym od pracy uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym, dzięki któremu mogli zwiedzić Malagę i okolice, odbyć rejs katamaranem po Morzu Śródziemnym, wejść na Skałę Gibraltarską i stanąć oko w oko z magotami gibraltarskimi -  jedynymi wolno żyjącymi małpami w Europie, oraz zażywać kąpieli słonecznych i morskich. Wyjazd w całości sfinansowany jest ze środków unijnych a jego  wartość  wyniosła 29.612,- EURO. Efektem pobytu było zdobycie nowych umiejętności zawodowych, poznanie ciekawych miejsc, kultury i języka hiszpańskiego oraz uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki w firmie Euromind, a także zdobycie międzynarodowych certyfikatów mobilności zawodowej, wystawianych przez Narodową Agencję Erasmus+, które są cenione przez pracodawców z krajów Unii Europejskiej i stanowić będą atut w rękach przyszłych absolwentów szkoły.

Kryteria naboru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych na praktykę zagraniczną do Portugalii (Lizbona) oraz Hiszpanii (Malaga)
 w roku szkolnym 2021/2022
(na podstawie wyników uzyskanych na koniec roku szkolnego 2020/2021)
Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871
 
 1. Ocena z języka angielskiego

ocena             punkty

6                         5p
5                         4p
4                         3p
3                         2p 
 1. Ocena z zachowania 

ocena              punkty

wzorowa           3p
bardzo dobra     2p
dobra                 1p
 1. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów zawodowych 

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0              4p
4,9 - 4,0              3p
3,9 - 3,5              2p
3,4 - 3,0              1p 

4.Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0                4p
4,9 - 4,0                3p
3,9 - 3,5                2p
3,4 - 3,0                1p

Na podstawie ilości uzyskanych przez uczniów  punktów zostanie sporządzona lista główna uczestników zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa.
Uczeń nie może mieć obniżonej oceny z zachowania (nieodpowiednie, naganne).
O zakwalifikowaniu się na staż zdecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku jednakowej ich ilości  decyduje wyższa ocena z języka angielskiego, a następnie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych. W kolejnej weryfikacji decyduje zaangażowanie ucznia w działalność społeczną. Od decyzji o zakwalifikowaniu przysługuje uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi, odwołanie, wniesione na piśmie, w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły.


Załącznik nr 1 do Kryteriów naboru uczniów ZSE na praktykę zagraniczną

(Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871)

 

    W związku z uzyskaniem zdecydowanie niższej kwoty dofinansowania projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871 niż kwota wnioskowana, uczestnikami projektu zostaną uczniowie klas trzecich 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum. Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na sfinansowanie udziału w projekcie max 30 uczestników i 4 opiekunów.
Do Portugalii polecą uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista (klasa 3cg), technik hotelarstwa (klasa 3eg) oraz technik spedytor (klasa 3eg) – łącznie 15 osób + 2 opiekunów. Do Hiszpanii polecą uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk (klasa 3ag i klasa 3bg) oraz technik reklamy (klasa 3dg) – łącznie 15 osób + 2 opiekunów.
Uczniowie zostaną zakwalifikowani do wyjazdu zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami kwalifikacji oraz postanowieniami niniejszego załącznika do kryteriów naboru:
 1. W ramach każdej grupy wyjazdowej na liście podstawowej znajdzie się 15 uczestników, bez określenia limitu osób w danym zawodzie. Jeżeli osoba zakwalifikowana do wyjazdu zrezygnuje z niego (pisemne oświadczenie pełnoletniego ucznia lub pisemne oświadczenie prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej), zakwalifikowana zostanie osoba z najwyższą ilością punktów z listy rezerwowej. Jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi po przekazaniu partnerowi projektu liczby uczestników w danym zawodzie, zakwalifikowany zostanie uczestnik kształcący się w takim samym zawodzie, jak osoba rezygnująca.
 2. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w Europie, aby zapewnić możliwość realizacji działań projektowych (odbycie praktyk zawodowych u zagranicznych przedsiębiorców), a także najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz w trosce o zdrowie i życie uczestników, opiekunów i pozostałych osób związanych z realizacją projektu, wszyscy uczestnicy i opiekunowie powinni być w pełni zaszczepieni przeciw covid-19. Kryterium to w żaden sposób nie wpływa na dyskryminację potencjalnych uczestników, ale ma zapewnić jednakowe poczucie bezpieczeństwa wszystkim wyjeżdżającym i nie narażać nikogo na koszty finansowe związane np. z niezrealizowaniem działań (np. brak możliwości świadczenia pracy przez osoby niezaszczepione), brakiem możliwości odbycia podróży, zachorowaniem poza terytorium Polski, leczeniem szpitalnym, nieplanowanym powrotem do kraju transportem sanitarnym itp.
 

facebook