Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

SPRAWOZDANIE Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

na lata 2021-205 -Priorytet3

W 2022 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu, który zakładał uzyskanie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych, lektur,elementów wyposażenia biblioteki oraz działania promujące czytelnictwo.

Po wstępnej analizie potrzeb czytelniczych i konsultacjach z SU i rodzicami dokonano niezbędnych zakupów. Otrzymane 15 tysięcy dofinansowania pozwoliło na zakupienie 323 książek, komputera dla bibliotekarza, 7 siedzisk, stolika, książek na nagrody oraz sztalug na wyeksponowanie prac uczniów. Dzięki udziałowi w programie biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór nie tylko o lektury szklone, ale i książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Uczniowie mogą efektywniej spędzić czas na siedziskach, uczyć się, czytać książki. Sprzęt komputerowy, który otrzymał bibliotekarz umożliwił opracowywanie zbiorów, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, wystawek.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocję czytelnictwa.

Cel  ten został osiągnięty poprzez organizację licznych projektów edukacyjnych oraz wydarzeń promujących czytelnictwo. Należały do nich:

-Prowadzenie podstrony na fb „Zaczytany Ekonomik”/promocja książek, autorów, ważne daty i wydarzenia kulturalne/,

-Nagranie filmu promującego księgozbiór biblioteki „Kocham czytać w Ekonomiku”,

-Organizacja konkursów:”Piękne czytanie”, „Czytelnik roku”, „Czytanie jest modne”, konkurs na recenzję książki „Książka moim przyjacielem”, Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla.

-Stworzenie listy cytatów o książce w formie ulotek,

-Wykonanie plakatów promujących czytelnictwo „Czytanie jest modne”,

-Wolontariat czytelniczy w środowisku ludzi starczych,

-”Książki uczą wrażliwości” – zdjęcia z książką, która wywarła najbardziej emocjonalny wpływ na czytelników,

-”Nasze wczoraj”- młodzież na podstawie nowych książek dotyczących historii Polski XX wieku wybierała najciekawszą postać historyczną. Wykonanie portretu.

- Wykorzystanie nowych książek, czytanie ich fragmentów dotyczących historii Polski XX wieku podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości,

-Piknik czytelniczy „Czytać można wszędzie”,

-Noc w Bibliotece- wspólne czytanie, konkursy, quizy czytelnicze, nocne poszukiwania „białych kruków” biblioteki, puszczanie lampionów z sentencjami o książkach,

-Dzień Przytulania Bibliotekarza

-Wystawy nowych książek, prac pokonkursowych

-Nawiązanie współpracy z bibliotekami z terenu miasta- korzystanie z ich zbiorów, udział w wystawach, udział w zajęciach promujących czytelnictwo.

Dzięki udziałowi w NPRCZ biblioteka wzbogaciła księgozbiór, uatrakcyjniła kontakt z książką, przeprowadziła akcje promocyjne, które zachęciły uczniów do częstszego korzystania z zasobów biblioteki. Zmodernizowano pomieszczenie biblioteki oraz usprawniono pracę bibliotekarza.

link do filmu

facebook