Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W piątek 3 listopada 2017r. w Miejskim Centrum Kultury odbyła się część oficjalna uroczystych obchodów Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Obchody 90-lecia szkoły rozpoczęły się od Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej w intencji wszystkich osób związanych ze szkołą. 

Część oficjalną uroczystości zorganizowano w Miejskim Centrum Kultury. Jubileusz swoją obecnością zaszczycili m.in.: poseł na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska, Skarbnik Powiatu Skarżyskiego Bogusława Wilczyńska, radni Rady Powiatu Skarżyskiego, radni Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, przyjaciele szkoły, kadra pedagogiczna, absolwenci szkoły i jej obecni uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej p. Jolanty Nowickiej. Dyrektor - oprócz przybliżenia wszystkim zgromadzonym historii szkoły - podziękowała wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i ofiarnością przyczynili się do powstania i rozwoju szkoły. Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreślała, że "Ekonomik" jest szkołą, której społeczność jest nie tylko świadoma bogatej historii placówki i pielęgnuje dziedzictwo poprzednich pokoleń, ale przede wszystkim jest szkołą odważnie patrzącą w przyszłość - jest szkołą nowoczesną, z dobrą kadrą pedagogiczną, z ciekawą ofertą kształcenia, z zespołem aktywnie pozyskującym środki unijne na rozwój placówki i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

Następnie miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i okolicznościowych nagród dyrektora ZSE dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Kolejnym punktem uroczystych obchodów były wystąpienia gości. Poseł Marzena Okła-Drewnowicz, jak i wicemarszałek Maćkowiak i wicewojewoda Andrzej Bętkowski życzyli dyrekcji, kadrze pedagogicznej i uczniom ZSE wszelkiej pomyślności, kolejnych sukcesów na polu edukacyjnym i jeszcze wielu kolejnych okazji do świętowania. W tym punkcie podziękowania od władz województwa z rąk Jana Maćkowiaka za ofiarną pracę odebrała obecna dyrekcja, osoby sprawujące funkcje wicedyrektorów szkoły w przeszłości, a także wieloletni pracownicy obsługi szkoły.

Podziękowań za ofiarną pracę i gratulacji pięknego jubileuszu nie zabrakło również w wystąpieniu Starosty Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego. Starosta składał życzenia wspólnie z: Członkiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyną Bilską i Skarbnikiem Powiatu Skarżyskiego Bogusławą Wilczyńską - prywatnie absolwentkami "Ekonomika". Miłym akcentem podczas uroczystości były dla społeczności szkoły z pewnością również  i życzenia i  gratulacje od dyrekcji pozostałych szkół ponadgminazjalnych powiatu skarżyskiego, przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie i przedstawiciela Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów ZSE.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w MCK, przyszedł czas na „spotkania pokoleń” w murach szkoły.Więcej zdjęć w galerii (kliknij).


facebook