Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

„Wspomnienia nasze rosną i zmieniają się wraz z wami.(...). Nasza przeszłość jest zawsze tylko teraźniejszością naszą” - pod tym hasłem przygotowano i przeprowadzono uroczystości jubileuszowe szkoły.

To tutaj spędziło najpiękniejsze lata swego życia wiele pokoleń młodzieży. Z okazji jubileuszu spotkali się w murach szkoły, aby opowiedzieć o sobie, zobaczyć dawno niewidzialnych przyjaciół ze szkolnej ławy, nauczycieli i powspominać. Uroczystość, na którą przybyli: Świętokrzyski Kurator Oświatowy Ryszard Kasperek, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego Marianna Poddębniak, Starszy Wizytator KO Dariusz Florin oraz Starosta Skarżyski Łukasz Wojciechowski, Wicestarosta Wiesław Gnat, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Tadeusz Andrzejewski, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Waldemar Mazur, Wiceprezes ZG, Prezes Zarządu Oddziału Regionalnego TWP, Rektor Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Adam Massalski, Dyrektor Oddziału Regionalne TWP Janusz Miernik, dyrektorzy Szkol Powiatu Skarżyskiego, przedstawiciele związków zawodowych, zaprzyjaźnionych zakładów pracy i Rady Rodziców oraz absolwenci, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkol Ekonomicznych, odbyła się dnia 29 listopada 2002r.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły wszyscy zaproszeni udali się do kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.

Następnie w Miejskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości rocznicowe. Konferansjer Andrzej Kurpeta poprosił o wprowadzenie sztandaru szkoły. Uroczystość otwarła dyrektor ZSE pani Maria Langer. Po wystąpieniu dyrektora mgr Ryszard Kasperek wręczył paniom Marii Langer i Jolancie Nowickiej Nagrody Kuratora Oświaty w Kielcach za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Wręczono również Nagrody Dyrektora Szkoły państwu: Jadwidze Baltyn, Annie Góreckiej, Sylwestrowi Karczmarskiemu, Marioli Kowalskiej, Małgorzacie Krzemińskiej, Katarzynie Posobkiewicz, Lidii Spadło, Małgorzacie Stefańskiej, Zbigniewowi Stradowskiemu, Grażynie Surmacz.

Zebrani zostali poinformowani o odznaczeniach i nagrodach wręczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2002r.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono dyrektor Marie Langer; Brązowym Krzyżem Zasługi: Annę Górecką, Jolantę Michnowską i Lidie Spadło. Nagrody Starosty Powiatowego otrzymały Maria Langer i Jolanta Michnowska.

Po tej ceremonii zebrani wysłuchali wystąpień okolicznościowych; pana kuratora Ryszarda Kasperka, wicestarosty Wiesława Gnata, prezydenta miasta Waldemara Mazura, Jana Komonia – przedstawiciela dyrektorów szkol, Janusza Miernika – dyrektora Oddziału Regionalnego TWP, przedstawiciela absolwentów szkoły Andrzeja Kurpety. W imieniu młodzieży zabrał glos przewodniczący Samorządu Szkolnego Grzegorz Komar.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiła cześć artystyczna, w której zebrani obejrzeli parafrazę „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów ZSE oraz wysłuchali koncertu wokalno-muzycznego zaprezentowanego przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Przygotowany program artystyczny został przyjęty ciepło i nagrodzony gromkimi brawami. Jubileusz uświetnił swoim występem absolwent naszej szkolny pan Lubaszewski.

Wszyscy uczestnicy oficjalnej uroczystości zostali zaproszeni do budynku szkoły przy ulicy Powstańców Warszawy 11. Tutaj zapoznali się z historia i osiągnięciami placówki dzięki przygotowanej wystawie okolicznościowej, na której wyeksponowano pamiątkowe zdjęcia, listy, kroniki szkolne – różne serdeczne pamiątki, które szczególnie mocno przemawiały do absolwentów wzruszonych kontaktem z dawno niewidziana szkoła. W sali gimnastycznej goście mogli poczęstować się smacznymi i pięknie podanymi potrawami, które przygotował absolwent szkoły Artur Szumielewicz. Chętni mogli zwiedzać świeżo odnowioną szkole, starannie przygotowana na uroczystość 75-lecia. Najbliższe sercu absolwentów stały się jednak spotkania klasowe.
Staranne przygotowania, w które wszyscy włożyli tak wiele wysiłku, sprawiły, ze jubileusz 75-lecia ZSE był wydarzeniem niezwykłym i niezapomnianym. Przywołał wspomnienia, sprowokował do wypowiedzenia wielu ciepłych słów.

facebook