Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika został jednym z beneficjentów projektu realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod nazwą „Dziś uczeń jutro student”. Jego celem jest zniwelowanie  deficytów utrudniających rozpoczęcie nauki na studiach wyższych. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2023 – 2027. Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – współorganizatorem zadań. W bieżącym roku szkolnym 248 uczniów klas czwartych i piątych naszej szkoły weźmie udział w wielu różnorodnych działaniach, m.in. z zakresu:

  • doradztwa zawodowego, prowadzonego przez specjalistów oraz nauczycieli akademickich, wizyty branżowe u Pracodawców,
  • planowania ścieżki kariery zawodowej oraz dalszego kształcenia mające na celu zmotywowanie i ukierunkowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych Regionu.
  • zajęć prowadzonych na terenie uczelni, pozwalających rozwinąć umiejętności podstawowe i przekrojowe jako praktyczne warsztaty edukacyjne w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach, jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na umiejętności niezbędne przy wykonywaniu danych zawodów oraz możliwości rozwoju zawodowego w danej branży.
  • dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wybrane przedmioty związane z STEM tj. dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tj. matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia), które przyczynią się do rozbudzania zainteresowań wśród uczniów naukami ścisłymi, co w konsekwencji wpłynie na wzrost liczby studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
  • podniesienia kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej,
  • popularyzacji nauki i techniki przez organizację w campusie PŚk i UJK festiwalu nauki oraz Pikniku nauki w miastach powiatowych,
  • organizacji konkursu o platynowy indeks PŚk lub międzyszkolnej liga przedmiotowej w UJK,
  • organizacja wyjazdowych szkoleń edukacyjnych oraz plenerów z rysunku ukierunkowane na podjęcie kształcenia na kierunkach Architektura i Wzornictwo.

Więcej informacji na stronie Politechniki Świętokrzyskiej: https://tu.kielce.pl/.../dzis-uczen-jutro.../o-projekcie/

 

facebook