Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. narzędzia EUROPASS).

Współpraca z zagranicą w ramach programu Leonardo da Vinci
Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174434
Staż zagraniczny uczniów szkoły średniej
Termin realizacji : 30.09.2006 r. - 20.10.2006 r.
Wartość projektu: 24 719,71 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Cele projektu:
- podniesienie kompetencji zawodowych,
- zdobycie nowych doświadczeń zawodowych,
- zapoznanie się z rozwiązaniami ekonomicznymi, gospodarczymi i organizacyjnymi stosowanymi w firmach niemieckich,
- poznanie nowych metod organizacji pracy w jednostkach gospodarczych,
- porównanie zasad funkcjonowania firm polskich i niemieckich,
- poznanie nowych metod zarządzania,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
- zwiększenie mobilności zawodowej,
- zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji osobistych,
- nabycie umiejętności współpracy i innych cech wpływających na kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
- rozwój osobowości,
- tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych,
- bliższe poznanie kultury, historii i geografii Niemiec - kraju partnera.

Lista uczestników:
Adamczyk Adrian
Bilska Magdalena
Chmiela Łukasz
Depo Małgorzata
Figarska Dominika
Jarosz Agnieszka
Korpacka Agnieszka
Kustra Kamil
Lech Karolina
Meresiński Tomasz
Mosiołek Piotr
Obarski Rafał
Ogar Monika
Pyzata Łukasz
Rutkowska Ewa
Stachurska Marta
Szparaga Łukasz
Węglińska Marzena
Wolska Monika
Wójcik Karolina

Uczniowie podczas pobytu odbyli wizyty studyjne w innych niemieckich przedsiębiorstwach: RBB, GASAG AG, OSRAM GmbH, ARD, Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM), Wasserwerk Tegel, AXEL SPRINGER DRUCKEREI.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174438

Staż zagraniczny podstawą poprawy kompetencji przyszłych hotelarzy
Termin realizacji : 31.08.2007 r. - 21.09.2007 r.
Wartość projektu: 24 611,94 EURO
Miejsce: Lipsk
Ilość uczestników: 20

Uczniowie odbywali staż w niemieckich hotelach:
- Hotel Adler Leipzig GmbH,
- Antikhotel am Völkerschlachtdenkmal,
- Palais Sonnenschein,
- Hotel im Sachsenpark,
- "Vivaldi Hotel",
- Hotel Markgraf,
- Schlafgut Leipzig PENSION & CITYAPPARTEMENTS,
- Jugendherberge Leipzig,
- "Gastmahl des Meeres",
- Amadeo Hotel Garni,
- "Blaues Palais".

Cele projektu:
- skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców,
- doskonalenie sprawności porozumiewania się w języku obcym,
- doskonalenie pracy w zespole,
- porównanie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej ze standardami niemieckimi,
- zapoznanie się z europejskimi standardami obsługi i przenoszenie rozwiązań na własny grunt.

Lista uczestników:
Bańkowska Monika
Biela Mariusz
Błach Aleksandra
Faliszewski Piotr
Jaszewski Karol
Kaprzyk Julita
Kowalska Anna
Krajcarz Ewa
Matynia Karolina
Otwinowski Kacper
Pająk Bartłomiej
Pastuszka Dorota
Pierzchalska Anna
Podsiadło Michał
Serek Sylwia
Szwed Izabela
Tusznio Justyna
Wiatr Damian
Wielechowicz Halina
Zarzycka Monika
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174281
Doświadczenie zawodowe techników informatyków w dziedzinie multimediów
Termin realizacji : 30.09.2007 r. - 20.10.2007 r.
Wartość projektu: 24 650,96 EURO
Miejsce: Drezno
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG
Lista uczestników:
Bernatek Paweł
Bilski Michał
Czerwiak Artur
Dulęba Marek
Karpeta Mateusz
Kotwica Tomasz
Kuś Damian
Kwaśniewski Tomasz
Michta Jacek
Pasieka Kamil
Pytoń Albert
Rogoziński Piotr
Sitarski Artur
Sobolewski Karol
Sołkiewicz Łukasz
Sołtys Michał
Sykuła Dawid
Szumański Karol
Świestowska Katarzyna
Zaborowski Bartosz

Praktyka odbyła się w niemieckiej firmie WBS TRAINING AG zajmującej się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego a także prowadzącej serwis sprzętu komputerowego.
Praktyka odbywała się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk a w szczególności grafik komputerowy, projektant stron www oraz programista. Uczniowie poznali praktyczne zastosowania informatyki i organizację prac informatycznych w przedsiębiorstwie podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników i zleceniodawców.

Po zakończeniu praktyki wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass-Mobility z informacją o zdobytych umiejętnościach, oraz o terminie stażu.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr.: PL/06/A/Pla/174683

Doświadczenie zawodowe techników ekonomistów w Niemczech
Termin realizacji : 29.09.2007 r. - 19.10.2007 r.
Wartość projektu 24 616,42 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:
Biskup Ewelina
Ciepielewski Zbigniew
Gętkowska Katarzyna
Głowacka Żaneta
Hreczyński Marcin
Imiołek Milena
Janeczko Małgorzata
Jedynak Kornelia
Kosela Katarzyna
Król Magdalena
Kuźdub Dorota
Kwiatkowski Rafał
Malik Aneta
Mazur Agnieszka
Michalska Patrycja
Redlica Magdalena
Synowiec Ilona
Szafraniec Karolina
Wojkowska Małgorzata
Zawada Anna

Głównymi celami projektu było:
Zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku;
Nabycie nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
Zapoznanie się z wymaganiami pracodawców zagranicznych wobec pracowników, a także z wyposażeniem stanowisk pracy;
Wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim;
Wzmocnienie pewności siebie pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym ale i na europejskim rynku pracy.
Poznanie niemieckiej kultury pracy.

Po zakończeniu praktyki wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass-Mobility z informacją o zdobytych umiejętnościach, oraz o terminie stażu. Dokumenty te zwiększą szanse młodzieży na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr.: PL/07/LLP-LdV/IVT/140324

Doświadczenie zawodowe techników ekonomistów w Niemczech
Termin realizacji : 04.10.2008 r. do 24.10.2008 r.
Wartość projektu: 23 722,66 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:
Pedryc Aleksandra
Berus Ewelina
Chrzęszczyk Eryk
Krzciuk Dominik
Walczak Katarzyna
Janas Artur
Naszydłowska Katarzyna
Zdzymira Kamil
Pater Krzysztof
Miernik Paulina
Sadlak Aneta
Adamczyk Renata
Matynia Magdalena
Rakfał Łukasz
Sadza Aleksandra
Kępas Milena
Lech Artur
Łukasik Irmina
Wawrzeńczyk Marlena
Goworek Żaneta

Cele projektu:

Przygotowanie 20 uczniów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy poprzez odbycie praktyki zawodowej w firmie niemieckiej,
Nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego, podniesienie kompetencji zawodowych
Nabycie umiejętności współpracy i innych cech wpływających na kształtowanie postawy przedsiębiorczości,
Zwiększenie szans absolwentów na znalezienie zgodnej z oczekiwaniem i zainteresowaniami pracy lub samozatrudnienie,
Kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych uczniów,
Bliższe poznanie kultury, historii i geografii Niemiec - kraju partnera.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr.: PL/07/LLP-LdV/IVT/140322

Staż zagraniczny młodych hotelarzy w Niemczech
Termin realizacji : 09.06.2008 r. - 29.06.2008 r.
Wartość projektu: 23 606,19 EURO
Miejsce: Lipsk
Ilość uczestników: 20

Uczniowie odbywali staż w niemieckich hotelach:
- Hotel Adler Leipzig GmbH,
- Antikhotel am Völkerschlachtdenkmal,
- Palais Sonnenschein,
- Hotel im Sachsenpark,
- "Vivaldi Hotel",
- Hotel Markgraf,
- Schlafgut Leipzig PENSION & CITYAPPARTEMENTS,
- Jugendherberge Leipzig,
- "Gastmahl des Meeres",
- Amadeo Hotel Garni,
- "Blaues Palais".

Lista uczestników:
Bracha Rafał
Bartosil Aleksandra
Geller Bartosz
Gutkowska Martyna
Janeczko Anna
Janiec Justyna
Koneczna Milena
Kucy Anna
Ludew Agata
Maciejczak Martyna
Mendak Roksana
Michta Angelika
Miernik Martyna
Piasecka Karolina
Pruchnicka Katarzyna
Reczek Marta
Szczepańska Emilia
Śrembowaty Piotr
Tamioła Patrycja
Żmijewska Karolina

W trakcie odbywania praktyki uczniowie doskonalili umiejętności zawodowe, językowe, społeczne, interkulturowe, adaptacyjne, posługiwanie się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi. Doskonaleniu tych umiejętności służyła praca w hotelach, konieczność posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym i zawodowym, wspólne rozwiązywanie problemów, zwiedzanie Lipska oraz wspólna organizacja czasu wolnego.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr.: PL/07/LLP-LdV/IVT/140323

Staż zagraniczny młodych informatyków w Niemczech
Termin realizacji : 04.10.2008 r. do 24.10.2008 r.
Wartość projektu: 23 722,69 EURO
Miejsce: Drezno
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:
Nawara Grzegorz
Reut Michał
Krogulec Daniel
Bałchanowski Paweł
Turakiewicz Rafał
Mazurek Grzegorz
Surmacz Łukasz
Kolański Błażej
Książek Bogusław
Lasko Artur
Pastuszka Arkadiusz
Sieczka Bartłomiej
Ewiak Piotr
Kandyda Karol
Miterska Katarzyna
Rożek Mariusz
Młynarczyk Damian
Młynarczyk Grzegorz
Garbala Sylwia
Kojara Katarzyna

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr.: PL/08/LLP-LdV/IVT/14032

Zagraniczne praktyki szansą dla przyszłych hotelarzy w osiąganiu europejskiego doświadczenia
Termin realizacji :05.05.2009 r.- 19.05.2009 r.
Wartość projektu: 29 760,00 EURO
Miejsce: Lipsk
Ilość uczestników: 20

Uczniowie odbywali staż w niemieckich hotelach:
- Hotel Adler Leipzig GmbH,
- Antikhotel am Völkerschlachtdenkmal,
- Palais Sonnenschein,
- Hotel im Sachsenpark,
- "Vivaldi Hotel",
- Hotel Markgraf,
- Schlafgut Leipzig PENSION & CITYAPPARTEMENTS,
- Jugendherberge Leipzig,
- "Gastmahl des Meeres",
- Amadeo Hotel Garni,
- "Blaues Palais".

Lista uczestników:
Adamczyk Klaudia
Ból Arkadiusz
Derlatka Mateusz
Jaworski Wojciech
Kutwin Robert
Mosiołek Rafał
Niziołek Paulina
Pałys Karolina
Piasecka Agata
Pietras Izabela
Piwowarczyk Izabela
Pokrzywka Krzysztof
Pytoń Anna
Słowińska Justyna
Suligowska Amanda
Tokarczyk Anna
Wabik Wioleta
Witkowska Patrycja
Wojtasik Małgorzata
Ziewiecka Paulina

Zadania praktykantów:
Przyjmowanie gości w recepcji hotelu,
Przywitanie i pożegnanie gościa,
Oferowanie zakresu usług hotelu,
Przyjmowanie zamówień, realizowanie ich i rozliczanie,
Przygotowanie i utrzymanie sali konsumpcyjnej zgodnie ze standardem,
Realizowanie bieżących potrzeb gościa
Zarządzanie powierzonymi narzędziami i środkami pracy,
Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie ze standardami,
Utrzymanie warunków sanitarno-higienicznych,
Obsluga gości w restauracji hotelowej (serwowanie dań i napojów),
Praca w kuchni (przygotowanie posiłków).
Wiedza, umiejętności i kwalifikacje, jakie uczniowie nabyli podczas stażu:
Umiejętności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowanie pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednia pod względem jakości obsługa gości hotelowych, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb gości, ,
Sprawności i umiejętności językowe: umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w zawodzie technik hotelarstwa, prowadzenie rozmów z klientami w języku niemieckim i angielskim, ,
Umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera: obsługa programu komputerowego do obsługi recepcji, ,
Umiejętności i kompetencje organizacyjne: określanie priorytetów, umiejętne zarządzanie relacjami w zespole ,
Umiejętności i kompetencje społeczne: umiejętności komunikacyjne w codziennych kontaktach z gośćmi hotelowymi, umiejętność adaptacji i pracy w zespole.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr: PL/08/LLP-LdV/IVT/140324

„Zagraniczne praktyki dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy”
Termin realizacji : 03.10.2009 – 16.10.2009
Wartość projektu: 29760,00 EURO
Miejsce: Drezno
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:
Barański Wojciech
Cichoń Damian
Działak Mateusz
Gołąbek Piotr
Kamiński Grzegorz
Kijak Michał
Koperek Michał
Krogulec Rafał
Książek Tomasz
Marczewski Maciej
Marszałek Maksymilian
Martinković Mateja
Plucner Michał
Rusek Krzysztof
Safian Michał
Seweryn Krystian
Sieczka Łukasz
Sieczka Marcin
Szyszko Krzysztof
Świątek Wojciech

Staż 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk odbył się w dniach 03.10.2009 r. – 16.10.2009 r. w Dreźnie. W ramach praktyki uczniowie odbywali codziennie zajęcia w siedzibie firmy WBS TARIING AG w godzinach 930-1530. Zajęcia miały formę wykładu oraz pracy w grupach i pracy indywidualnej. Podstawą zaliczenia stażu było zaprojektowanie, wykonanie i prezentacja strony www o dowolnie wybranej tematyce. Uczniowie mieli okazję poszerzyć kwalifikację w zakresie kompetencji zawodowych. Zagraniczny staż to też okazja do podniesienia swoich umiejętności językowych,

do współdziałania w zespole, lekcja dorosłości i odpowiedzialności. To również okazja do poznania miasta. Uczniowie zwiedzali Drezno pod opieką anglojęzycznych przewodników; mieli okazję obejrzeć najbardziej znane zabytki starej części Drezna (Frauenkirche, Zwinger, operę Sempera, tarasy Brühla, budynek Akademii Sztuk Pięknych…) Wraz z opiekunami zwiedzili Zamek Pillnitz – letnią rezydencję królów saskich, Fabrykę Volkswagena„Gläserne Manufaktur” oraz siedzibę i campus uniwersytecki. W czasie wolnym młodzież indywidualnie poznawała miasto, odkrywała jego urok i atmosferę. Poznawała zwyczaje, kulturę i codzienne życie mieszkańców kraju gospodarza.

Z szóstkami w dzienniczkach praktyk, z ogromem wrażeń i bagażem doświadczeń 16 października uczniowie wrócili do Polski. Warto dodać, że młodzież z tytułu udziału w stażu zagranicznym nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem, ubezpieczeniem, szkoleniami itd. Programy LdV poszerzają i uzupełniają proces kształcenia dobrych fachowców - techników, potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Są szansą na poznanie nowych rozwiązań technicznych i „ bycie na czasie” w dziedzinie technicznej, szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Projekt nr: PL/08/LLP-LdV/IVT/140323

„Zawodowe doświadczenie techników ekonomistów w Niemczech”
Termin realizacji : 03.10.2009 – 16.10.2009
Wartość projektu: 29760,00 EURO
Miejsce: Berlin
Ilość uczestników: 20
Partner: WBS TRAINING AG

Lista uczestników:
1. Błaszczyk Katarzyna
2. Czubak Edyta
3. Goryca Ewelina
4. Jasiński Artur
5. Kamiński Marcin
6. Kijak Monika
7. Kopeć Milena
8. Kujawa Wioletta
9. Kuś Wioleta
10. Mastyna Magdalena
11. Młynarczyk Grzegorz
12. Nawrot Renata
13. Parszewska Ewelina
14. Pomocnik Małgorzata
15. Popielska Małgorzata
16. Półtorak Katarzyna
17. Sadza Magdalena
18. Sokołowska Olga
19. Stachurska Sylwia
20. Stępień Wojciech

W ramach obecnego projektu jego uczestnicy odbyli 2-tygodniową praktykę zawodową w Berlinie.Podstawowym celem praktyki zagranicznej było umożliwienie konfrontacji i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Program praktyki zawodowej został zrealizowany w niemieckiej firmie – WBS TRAINING AG (Partnerem Szkoły w realizacji projektów od 2006 r.). Był on skorelowany z treściami nauczanymi w szkole na przedmiotach zawodowych. Praktyka zawodowa oprócz celów dydaktycznych spełniła także cele wychowawcze takie jak: kształtowanie właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych i współpracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury zawodu. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali szansę podniesienia kompetencji zawodowych, które w przyszłości znacznie zwiększają ich możliwości podjęcia interesującej pracy. Jako przyszli pracownicy będą tworzyć wysoko wykwalifikowaną kadrę, mobilną, bogatą w doświadczenia, otwartą na wielokulturowe środowisko. Zostali wyposażeni w dodatkowe umiejętności językowe. Poznali język branżowy, który doskonalili w bezpośrednich kontaktach w firmie WBS TRAINING AG. Była to niepowtarzalna szansa na rozwój, dodatkowo potwierdzona certyfikatem oraz dokumentem „Europass Mobilność”.

facebook