Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Nasza szkoła istnieje od roku 1927. Od tego czasu zmieniała się, ewoluowała. 1 września 1976 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Nic dziwnego, że Ekonomik przybrał imię Mikołaja Kopernika. Tak jak wszechstronny był Kopernik - tak wszechstronni są nasi uczniowie. Młodzież może u nas rozwijać swoje pasje, zainteresowania, zdolności, zdobywać wiedzę i umiejętności.

Mikołaj Kopernik był człowiekiem renesansu, wszechstronnie wykształconym, o szerokich zainteresowaniach i wielkich osiągnięciach w wielu dziedzinach nauki. Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary z domu niemieckiej rodziny Watzenrode. Miał trojkę rodzeństwa: Andrzeja, Barbarę i Katarzynę. Osieroconym po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode, wybrany w 1489 roku na biskupa warmińskiego. Mikołaj Kopernik ukończył naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. Potem rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, a następnie studia prawnicze w Bolonii, odbył praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie, w Padwie podjął studia medyczne, w Ferrarze uzyskał tytuł doktora prawa.

Kopernik to astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta, astrolog,, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, kanonik warmiński, scholastyk wrocławski, duchowny katolicki.

Jego wkład w naukę jest nieoceniony. Mówi się, że Mikołaj Kopernik „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Rozwinął on teorię heliocentryczną - teorię na budowę Układu Słonecznego, według której w wersji historycznej Słońce znajduje się w środku wszechświata, zaś w jego współczesnym wydaniu w centrum Układu Słonecznego jest słońce, a wszystkie planety, łącznie z Ziemią, je obiegają.

Prawo Kopernika z dziedziny ekonomii zakładało, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Kopernik był autorem twierdzenia z dziedziny geometrii, że - jeśli wewnątrz dużego okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny, lecz ustalony punkt małego okręgu porusza się po średnicy dużego.

Główne dzieło Kopernika to „O obrotach sfer niebieskich” napisane po łacinie i pierwszy raz wydane w Norymberdze w roku 1543 roku. Wpisane ono zostało do Indeksu Ksiąg Zakazanych w 1616 roku. Wycofał je z listy dopiero papież Pius VII w roku 1822.

Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Grobu Mikołaja Kopernika poszukiwano kilkakrotnie. Pierwsze takie prace podjęło Warszawskie Towarzystwo Naukowe w 1802 roku. Wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Od roku 2004 podejmowane były próby odnalezienia grobu Kopernika w archikatedrze we Fromborku. W 2005 roku poszukiwania zaowocowały odnalezieniem trumien i kilku szkieletów. Dokładne wyniki badań potwierdziły, że jeden z niekompletnych szkieletów należał najprawdopodobniej do Kopernika. Świadczył o tym m.in. pozytywny wynik porównania zrekonstruowanego, prawdopodobnego wyglądu twarzy na podstawie odnalezionej czaszki pochowanej osoby, wykonanego przez eksperta z zakresu antroposkopii kryminalistycznej z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie, z zachowanymi portretami astronoma.Wykonano także trójwymiarowe skanowanie czaszki. Ostatecznie, pozytywna identyfikacja szczątków Kopernika okazała się być możliwa w roku 2008 dzięki należącej do astronoma księdze Stöfflera przechowywanej obecnie w muzeum w Uppsali. Materiał genetyczny pobrany z dwóch włosów znalezionych w księdze okazał się być identyczny jak materiał genetyczny osoby, której szczątki odnaleziono we fromborskiej katedrze.

 

facebook