Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W terminie od 15 maja 2023 roku do 24 lipca 2023 roku szkoła ponadpodstawowa prowadząca kształcenie zawodowe wydaje kandydatowi skierowanie na badanie lekarskie.

W terminie od 21 lipca 2023 roku do 27 lipca 2023 roku kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

 mgr Joanna Romanowska

facebook