Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów  przystąpiliśmy właśnie do projektu „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w województwie świętokrzyskim”. Projekt jest współfinansowany przez MSWiA w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2018- 2020.

Uczestnictwo w projekcie organizowanym przez  kieleckie Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” jest całkowicie bezpłatne. Projekt przeznaczony jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej, zakłada podjęcie różnorodnych działań prowadzących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone w szkole następujące działania:

- w dniu 4.12. oraz w dniu 12.12. odbędą się warsztaty samoobrony dla uczniów naszej szkoły, prowadzone przez instruktora samoobrony,

- w dniu 18.11. nauczyciele wezmą udział w warsztatach „Bezpieczeństwo w placówce oświatowej”, które zostaną przeprowadzone przez prawnika specjalizującego się w tematyce profilaktyki zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie szkoły. Profilaktyka zagrożeń, umiejętność ich rozpoznawania, procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, organizacja ewakuacji z terenu zagrożenia oraz zasady zachowania podczas interwencji służb uprawnionych do likwidacji zagrożeń – to główne tematy, które zostaną omówione w czasie warsztatów. Poruszony zostanie także problem odpowiedzialności prawnej nieletnich,

- w szkole zostaną zorganizowane konsultacje psychologiczne dla uczniów oraz rodziców, których celem jest zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych. Konsultacje będą miały formę indywidualnych i anonimowych spotkań z psychologiem, które mają dać możliwość zadawania pytań, których zadanie na szerszym forum byłoby być może krępujące. Rodzice zostaną z wyprzedzeniem poinformowani przez wychowawców o możliwym terminie konsultacji,

- chętni uczniowie będą mieć możliwość uczestnictwa w konkursie multimedialnym „Bezpieczni w sieci”, którego nadrzędnym celem jest propagowanie bezpieczeństwa młodzieży w cyberprzestrzeni. Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przewidzieli cenne nagrody rzeczowe,

- w II półroczu zostanie zorganizowana dla chętnych uczniów wizyta edukacyjna w Areszcie Śledczym w Kielcach, której celem jest naturalnie profilaktyka przestępczości, kształtowanie poszanowania dla norm prawnych i współżycia społecznego oraz ukazanie konsekwencji prawnych ich łamania. Co ciekawe, uczniowie będą uczestniczyć w świadectwie skazanego, który opowie swą historię oraz obali mity dotyczące przestępczego stylu życia oraz przedstawi rzeczywistość panującą w więzieniu.

- szkoła otrzyma pakiet filmów instruktażowych omawiających procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, które będziemy mogli wykorzystywać na zajęciach z wychowawcą, lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa oraz podczas spotkań z rodzicami.

Po zakończeniu projektu szkoła otrzyma certyfikat bezpieczeństwa  świadczący o znajomości procedur postępowania w sytuacji kryzysowej.regulamin konkursu multimedialnego

facebook