Aktualności

Warsztaty Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W dniach 14, 15 oraz 18 czerwca 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczyli w  Warsztatach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, które odbyły się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu Staż Dobry Start III, który nasza szkoła realizuje we współpracy z kielecką uczelnią -  wieloletnim, wypróbowanym partnerem wspierającym rozmaite inicjatywy i przedsięwzięcia Ekonomika. Warsztaty zostały przeprowadzone superprofesjonalnie przez ratowników medycznych – pracowników uczelni. Uczestnicy zajęć byli pod ogromnym wrażeniem zarówno wiedzy prowadzących, jak i samego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Do tego stopnia, że  wszyscy poczuli nagłą chęć  kontynuowania edukacji na kierunkach związanych z ochroną zdrowia.

Log in